60SekunderOmIslam

Korte intro-videoer om samfundsaktuelle emner relateret til islam og muslimer udgivet af Danmarks ældste muslimske organisation.

Seneste Video

Islam og loyalitet til landet

Kommende Videoer

Islam og loyalitet

Ifølge Islams lære er definitionen og den sande betydning af ‘loyalitet’ den utvetydige opfyldelse af ens løfter og pagter på alle niveauer og under alle omstændigheder, uanset vanskeligheder. Dette er den sande standard for trofasthed, der kræves af Islam, at en muslim bør være loyal til landet man bor i f.eks Danmark.

Maleri Konkurrence

Voice of Peace Danmark arrangeret en online kunst konurrence om loyalitet til landet.

Islam og racisme

Racisme er diskrimination eller fordomme baseret på race, hudfarve, afstamning eller national eller etnisk oprindelse. Racisme er udtryk for en racistisk opfattelse eller doktrin. Begrebet kan siges at repræsentere en form for etnisk fordom i en holdning eller tro på, at mennesker er opdelt efter racer, og at forskellige racer er årsagen til forskellen mellem mennesker.

Få de nyeste videoopdateringer