Om Os

VOICE OF PEACE er et initiativ taget af den ahmadiyya muslimske ungdomsorganisation i Danmark (officielt Majlis Khuddamul Ahmadiyya Danmark). Ahmadiyya retningen er en islamisk reformbevægelse i over 200 lande,  der bl.a. står for fred, tolerance, sameksistens og loyalitet overfor det land, man bor i.

Om Os

Islams Ahmadiyya retning er en islamisk reformbevægelse, der bl.a. står for fred, tolerance, sameksistens og loyalitet overfor det land, man bor i. Den er i dag udbredt i 213 lande. Vi har mange initiativer og kampagner, der afspejler vores motto “KÆRLIGHED TIL ALLE, HAD TIL INGEN“. Voice of Peace (en stemme for fred) er vores nystartede initiativ, centreret omkring en podcast, der blandt andet behandler spørgsmål om fred, racisme, interreligiøs harmoni, fredelig sameksistens og loyalitet over for sit land.

Nusrat Djahan Mosken

Hvem er vi?

VOICE OF PEACE er et initiativ taget af den ahmadiyya muslimske ungdomsorganisation i Danmark (officielt Majlis Khuddamul Ahmadiyya Danmark). Det er ment som en platform for interreligiøs kommunikation med henblik på at promovere fred og harmoni på tværs af forskelle. Det er også ment som en platform, hvor vi på tværs af religiøst ståsted kan hæve stemmen imod uretfærdighederne i vor tid.

Du skal være velkommen til at kontakte os med din mening eller spørgsmål.

Du kan også læse mere om Islams Ahmadiyya Menighed her. Retningen der blev etableret af Hans Hellighed Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) fra Indien i 1889 og i dag er udbredt i 213 lande med mange millioner tilhængere. I dag er Hans Hellighed Hazrat Mirza Masroor Ahmad det åndelige verdensoverhoved for retningen og en stærk forkæmper for fredelig sameksistens.

Hans Hellighed Hazrat Mirza Ghulam Ahmad

Hans Hellighed Hazrat Mirza Ghulam Ahmad

Den Lovede Messias (1835-1908) og grundlægger af Islams Ahmadiyya retning

Hans Hellighed Hazrat Mirza Masroor Ahmad

Hans Hellighed Hazrat Mirza Masroor Ahmad

Khalifa og nuværende åndelige verdensoverhoved for ahmadiyya retningen

Vores værdier

Ahmadiyya-muslimerne har gennem de mange år i Danmark taget aktiv del i samfundet. Deltagelse i den offentlige debat via kronikker og læserbreve, at stå for initiativer som mad til hjemløse, bloddonation og oprydning på Rådhuspladsen nytårsdag, at arrangere åbent hus arrangementer i moskéen, og meget andet, har alt sammen længe været en del af menighedens ånd og praksis. Menighedens medlemmer, hvor end i verden de er, har tradition for at være veluddannede og velintegreret i de samfund, de er del af. I Danmark er vores unge aktive i frivillige foreninger og diverse kommunale udvalg, ligesom fx. antallet af unge, som tager en universitetsuddannelse, ligger forholdsvis højt. Man vil finde, at vores medlemmer er loyale overfor det land, de bor i. Vi følger landets love og tager afstand fra enhver form for kriminel handling, ligesom vi også tager kraftigt afstand fra enhver form for ekstremisme eller terror. 

Islams Ahmadiyya Menigheds 132-årige historie og udbredelse i over 200 lande kan bevidne dette faktum, herunder også menighedens over 55 år i Danmark. I Danmark føler vi os som en del af vort samfund, og sætter også stor pris på den imødekommenhed, som man generelt bliver mødt med her i landet, på trods af det faktum, at få yderliggående mennesker forsøger at ødelægge det for alle andre parter. Moskéens åbne forhold til resten af samfundet kan også ses af dens gæsteliste gennem tiden, som bl.a. omfatter biskopper og andre religiøse repræsentanter, ministre og folketingsmedlemmer, professorer og lektorer, skole- og gymnasieklasser, og utallige almindelige danske borgere – unge som gamle, mænd som kvinder og folk af alle overbevisninger.